Beleidsplan

 

Start
Wie en wat is DOG
Waarom  steunen
Gesteunde projecten
Bestuur
Help DOG helpen
Jaarrekeningen
Beleidsplan

 

Beleidsplan Stichting D.O.G.

Beleidsplan

 (1) De stichting Diergeneeskundig Onderzoek Gezelschapsdieren (D.O.G.) heeft tot doel geld bijeen te brengen voor onderzoek naar ziekten van gezelschapsdieren, uitgevoerd binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) te Utrecht. Financiering wordt verleend aan klinisch gericht onderzoek dat zich richt op verbetering van diagnostiek en/of behandeling, of op het voorkómen van ziekten, waaronder die met een erfelijke achtergrond, mits proefdiervrij wordt gewerkt.

(2) De Stichting D.O.G. hanteert de norm, dat tenminste 90% van de beschikbaar gekomen gelden uit donaties en uit legaten wordt besteedt aan het steunen van onderzoek genoemd onder (1)

(3) Elk jaar worden onderzoekers uitgenodigd om een voorstel voor subsidie van onderzoek in te dienen. De voorstellen worden op wetenschappelijke merites, haalbaarheid en relevantie alsmede op een juiste financiële onderbouwing beoordeeld door de bestuursleden. Bestuursleden die een directe band hebben met een onderzoek waarvoor subsidie wordt aangevraagd, onthouden zich van stemming. Projecten worden - binnen het budget dat jaarlijks verantwoord is - goedgekeurd bij enkelvoudige meerderheid van stemmen.

(4) De Stichting D.O.G. presenteert zich aan het publiek middels een website, en presentaties op evenementen waar dierenartsen of publiek kennis kunnen nemen van klinisch gericht diergeneeskundig onderzoek aan gezelschapsdieren, en door opname van teksten in uitgaven zoals “de notarisagenda” en het “Fikkerts Jaarboek”.

(5) Door kontakten met de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde wordt gezorgd voor het kennis nemen van ontwikkelingen en vragen in de diergeneeskundige gezondheidszorg die van belang kunnen zijn voor het bepalen van de optimale koers die de Stichting D.O.G. in het algemeen belang dient te varen.

 

Start | Wie en wat is DOG | Waarom  steunen | Gesteunde projecten | Bestuur | Help DOG helpen | Jaarrekeningen | Beleidsplan

Deze site is voor het laatst bijgewerkt woensdag 2 januari 2019